BỘ HUYỆT

Làm Ấm ( Nóng )

Làm Ấm ( Nóng ) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 127, 6, 17, 7, 63, 19, 37, 50, 43, 1, 73, 300, 559, 558, 0

    4.2/5 - (6 bình chọn)