ĐỊNH HUYỆT

Huyệt Số 99 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Huyệt Số 99

  VỊ TRÍ HUYỆT 99 {H-G, 3-4}

  – Sát bờ trên cung mày
  – Giữa huyệt 97 và 98 (con ngươi thẳng lên)

  TÁC DỤNG

  • Trấn thống vùng cánh tay, lưng trên
  • Làm tỉnh táo
  • Sáng mắt
  • Làm thông vòi trứng Liên hệ Vòi trứng

  CHỦ TRỊ

  • Mỏi mắt, kém mắt
  • Đau nhức mỏi cánh tay, lưng trên
  • Buồn ngủ do suy nhược thành kinh
  • Chậm có con do tắc vòi trứng

  Các Khóa Học Diện Chẩn Căn Bản Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu

  Khóa Học Diện Chẩn Căn Bản:

  Đăng ký: https://daotaodienchan.vn

  Khóa Học Âm Dương Khí Công

  Đăng ký: https://amduongkhicongbqc.com/

  Địa chỉ cung cấp dụng cụ chính hãng từ nhà phát hành GS.TSKH Bùi Quốc Châu; Hội Quán Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Địa chỉ: Số 36, Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

  Website: https://dungcudienchanbqc.vn/

  Xếp Hạng