BỘ HUYỆT

Đau Nhức Cơ Bắp

Giảm đau nhức cơ bắp

    Bộ huyệt : 17, 7, 19, 38, 29, 222, 156, 61, 37, 8, 189, 405

    4.9/5 - (10 bình chọn)