BỘ VỊ

Môi Miệng

Môi Miệng Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 37,39,127,3,8,29,53,61,226,227,236

    5/5 - (2 bình chọn)