BỘ HUYỆT

Trị Đau

Trị Đau Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 156,87,8561,60,50,41,39,38,37,34,16,14,0

    5/5 - (2 bình chọn)