BỘ HUYỆT

Trị Đau

Trị Đau Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 156,87,8561,60,50,41,39,38,37,34,16,14,0

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *