BỘ VỊ

Toàn Đầu

Toàn Đầu Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 35,50,0,19,26,51,87,103

    5/5 - (2 bình chọn)