BỘ VỊ

Ngực

Ngực Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (13, 189) 3, 60, 73, 269, 467, 491

    5/5 - (5 bình chọn)