BỘ VỊ

Cánh Tay Trên

Cánh Tay Trên Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 97,98,0,38,51,60,73,99,267,360

    5/5 - (2 bình chọn)