BỘ HUYỆT

Tăng Huyết Áp

Tăng Huyết Áp Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 50, 19, 1, 63, 53, 103, 126, 300, 37, 23, 0, 6

    5/5 - (2 bình chọn)