BỘ HUYỆT

Tăng Huyết Áp

Tăng Huyết Áp Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 300,126,103,63,53,50,37,23,19,6,1,0

    5/5 - (2 bình chọn)