BỘ HUYỆT

Trị Ngứa

Trị Ngứa Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 17, 61, 3, 38, 85, 50, 41, 124, 34, 0, 26

    4.6/5 - (12 bình chọn)