BỘ HUYỆT

Trị Ngứa

Trị Ngứa Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 124,85,61,50,41,38,34,26,17,3,0

    5/5 - (5 bình chọn)