BỘ VỊ

Ngón Chân Áp Út

Ngón Chân Áp Út Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (257) 240, 346

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *