BỘ VỊ

Ngón Chân Áp Út

Ngón Chân Áp Út Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (257) 240, 346

    5/5 - (5 bình chọn)