BỘ VỊ

Ngón Chân Giữa

Ngón Chân Giữa Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (65) 256, 345, 477

    5/5 - (5 bình chọn)