ĐỊNH HUYỆT

Huyệt Số 348 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Huyệt Số 348

  VỊ TRÍ HUYỆT 348 {O, 0-1}

  – Trên đường dọc O
  – Nằm giữa huyệt 126 và 342

  TÁC DỤNG

  • Trấn thống đường ruột, vùng xương cùng
  • Giảm tiết dịch

  CHỦ TRỊ

  • Tiêu chảy
  • Đau vùng xương cùng
  • Trĩ, lòi dom

  Các Khóa Học Diện Chẩn Căn Bản Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu

  Khóa Học Diện Chẩn Căn Bản:

  Đăng ký: https://daotaodienchan.vn

  Khóa Học Âm Dương Khí Công

  Đăng ký: https://amduongkhicongbqc.com/

  Địa chỉ cung cấp dụng cụ chính hãng từ nhà phát hành GS.TSKH Bùi Quốc Châu; Hội Quán Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Địa chỉ: Số 36, Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

  Website: https://dungcudienchanbqc.vn/

  Xếp Hạng