BỘ HUYỆT

Chống Run Rẩy

Chống Run Rẩy Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 50, 45, 300, 127, 73, 6, 124, 0

    5/5 - (3 bình chọn)