BỘ VỊ

Đầu Gối

Đầu Gối Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (9, 96, 197) 39, 129, 156, 422

    5/5 - (5 bình chọn)