BỘ HUYỆT

Tiêu Bướu Tiêu Khối U

    Bộ huyệt : 104, 61, 38, 184, 17, 103, 39, 73, 8, 12, 15,127, 19, 1, 64, 14, 233 (Hoặc 41, 143, 127, 19, 37, 38)

    4.9/5 - (70 bình chọn)