BỘ HUYỆT

Viêm Cơ Khớp

Viêm Cơ Khớp Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 16, 61, 19, 50, 38, 156

    4.8/5 - (12 bình chọn)