BỘ HUYỆT

Viêm Cơ Khớp

Viêm Cơ Khớp Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 156,61,50,19,16

    5/5 - (2 bình chọn)