BỘ VỊ

Tim (Tâm-Tâm Bào)

Tim (Tâm-Tâm Bào) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (8, 12, 34, 57, 59, 60, 87, 103, 106, 127, 269, 279) 20, 54, 55, 107

    5/5 - (5 bình chọn)