BỘ VỊ

Bọng Đái (Bàng Quang)

Bọng Đái (Bàng Quang) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (22, 85, 87) 3, 26, 29, 53, 60, 73, 89, 126, 235, 290

    5/5 - (10 bình chọn)