BỘ VỊ

Hậu Môn

Hậu Môn Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (19, 50, 365) 126, 127, 143

    5/5 - (5 bình chọn)