BỘ VỊ

Trán

Trán Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 39,51,37,60,61,103,106,197

    3.7/5 - (9 bình chọn)