BỘ VỊ

Nửa Bên Đầu

Nửa Bên Đầu Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 437,254,235,184,180,100,61,55,41,3

    5/5 - (2 bình chọn)