BỘ VỊ

Ngón Tay Áp Út

Ngón Tay Áp Út Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 29,185,222,459

    5/5 - (2 bình chọn)