BỘ VỊ

Mắt

Mắt Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 16,100,102,103,130,175,421,422,6,12,80,106,188,196,330

    5/5 - (5 bình chọn)