BỘ VỊ

Ruột Già (Đại Trường)

Ruột Già (Đại Trường) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (28) 9, 19, 97, 104, 105, 143, 342, 510

    5/5 - (10 bình chọn)