BỘ HUYỆT

Mề Đay

Mề Đay Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 24,87,85,61,60,51,50,45,41,38,34,26,17,13,3

    5/5 - (2 bình chọn)