BỘ HUYỆT

Mề Đay

Mề Đay Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 124, 34, 60, 26, 61, 45, 85, 13, 50, 3, 41, 38, 17, 87, 51

    5/5 - (2 bình chọn)