BỘ VỊ

Bàn Tay

Bàn Tay Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 460,60,130

    5/5 - (2 bình chọn)