BỘ VỊ

DA – NIÊM MẠC

DA - NIÊM MẠC Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (3, 26, 61) 13, 19, 79

    5/5 - (5 bình chọn)