BỘ HUYỆT

Cầm Mồ Hôi Tiết Dịch

Cầm Mồ Hôi Tiết Dịch Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 300, 60, 61, 41, 50, 37

    5/5 - (2 bình chọn)