BỘ VỊ

Ngón Chân Út

Ngón Chân Út Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 26, 292, 293

    5/5 - (5 bình chọn)