BỘ HUYỆT

Thải Độc

Thải độc

    Bộ huyệt : 26, 85, 87, 38, 1, 3, 50, 41, 290, 235, 14, 15, 9, 0, 143

    5/5 - (6 bình chọn)