ĐỊNH HUYỆT

Huyệt Số 342 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Huyệt Số 342

  VỊ TRÍ HUYỆT 342 {O, 1}

  – Điểm nối trên 1/4 và 3/4 dưới của đoạn từ huyệt 26 đến huyệt 126
  – Trên tuyến O

  TÁC DỤNG

  • Trấn thống vùng cột sống, thắt lưng
  • Làm ấm lòng bàn chân
  • Liên hệ cột sống và Đại trường

  CHỦ TRỊ

  • Đau cột sống, thắt lưng
  • Sình hơi ( ruột già )
  • Lạnh bàn chân

  Các Khóa Học Diện Chẩn Căn Bản Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu

  Khóa Học Diện Chẩn Căn Bản:

  Đăng ký: https://daotaodienchan.vn

  Khóa Học Âm Dương Khí Công

  Đăng ký: https://amduongkhicongbqc.com/

  Địa chỉ cung cấp dụng cụ chính hãng từ nhà phát hành GS.TSKH Bùi Quốc Châu; Hội Quán Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Địa chỉ: Số 36, Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

  Website: https://dungcudienchanbqc.vn/

  Xếp Hạng