ĐỊNH HUYỆT 18/06/2021

    Huyệt Số 107 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Huyệt Số 107 VỊ TRÍ HUYỆT 107 {B, 3} - Dọc: trên đường dọc cách đều đầu cung mày (tuyến C) và đường dọc giữa trán (tuyến O) - Ngang: ngang huyệt 106 TÁC DỤNG An thần Trấn thống vùng đầ...

    Continue reading