ĐỊNH HUYỆT 19/06/2021

    Huyệt Số 240 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Huyệt Số 240 VỊ TRÍ HUYỆT 240 {B, 4} - Giữa huyệt 26 và huyệt 65 TÁC DỤNG Giáng khí, hạ đàm Trấn thống, tiêu viêm vùng khẩu cái, vai, chẩm, mắt cá chân, ngón chân áp út CHỦ TRỊ ...

    Continue reading