ĐỊNH HUYỆT 21/06/2021

    Huyệt Số 312 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Huyệt Số 312 VỊ TRÍ HUYỆT 312 {O, 4-5} - Dọc: ngay dưới huyệt 26 - Ngang: giữa đường ngang nối 2 điểm thấp nhất của 2 đầu mày (dưới huyệt 26 từ 3-5mm TÙY theo bề dày của đầu mày TÁC DỤNG ...

    Continue reading