Huyệt Số 343 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Huyệt Số 343 VỊ TRÍ HUYỆT 343 {M, 11-12} - Dọc trên tuyến M (mặt nhìn nghiêng) - Trên gờ xương hàm dưới TÁC DỤNG Trấn thốn...

    Continue reading