ĐỊNH HUYỆT 17/06/2021

    Huyệt Số 63 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Huyệt Số 63 VỊ TRÍ HUYỆT 63 {O, 9} - Điểm giữa rãnh nhân trung TÁC DỤNG Điều hòa kích thích tố nam, nữ (Progesteron, Oestrogen) Điều hòa sự tiết dịch ở bộ phận sinh dục nữ, ở miệng T...

    Continue reading