ĐỊNH HUYỆT 15/06/2021

    Huyệt Số 9 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Huyệt Số 9 VỊ TRÍ HUYỆT 9 {M, 10} - Dọc: trên đường dọc tiếp xúc với bờ ngoài mấu trán của xương gò má (tuyến M) - Ngang: ngang khóe miệng TÁC DỤNG Trấn thống vùng đầu gối, hông, bụng, ch...

    Continue reading