HUYỆT DIỆN CHẨN BÙI QUỐC CHÂU

TRA HUYỆT

Huyệt Số 6 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 6 VỊ TRÍ HUYỆT 6 {G, 10-11} - Dọc: trên tuyến G dưới huyệt 222 khoảng 1 cm - Ngang: Giữa tuyến ngang 10 và 11 TÁC DỤNG ...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 5 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 5 VỊ TRÍ HUYỆT 5 {D, 8} - Dọc: trên tuyến D - Ngang: tại điểm giữa cánh mũi TÁC DỤNG - Tiêu viêm (làm giảm sưng), tiêu ...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 3 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 3 VỊ TRÍ HUYỆT 3 {G,7-8} - Dọc: trên đường dọc qua giữa con người - Ngang: ngang qua đầu trên của nếp nhăn mũi má (Huyệt ...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 1 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 1 VỊ TRÍ HUYỆT 1 {0,7} - Dọc: trên đường dọc giữa mũi. - Ngang: trên tuyến 7 (đường nối 2 huyệt số 0) TÁC DỤNG - An thầ...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 0 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 0 VỊ TRÍ HUYỆT 0 {P-Q, 7} - Dọc: trên đường biên giữa bình tai và da mặt. - Ngang: ngang đỉnh dưới của khuyết dưới bình t...