Dạ Dày - Bao Tử (Vị)

  BỘ VỊ 17/02/2022

  Dạ Dày – Bao Tử (Vị)

  Các huyệt : (19, 50, 120, 121) 5, 7, 37, 43, 45, 54, 55, 61, 64, 74, 113, 127,310

  Continue reading

  Bọng Đái (Bàng Quang) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

   BỘ VỊ 11/10/2021

   Bọng Đái (Bàng Quang)

   Các huyệt : (22, 85, 87) 3, 26, 29, 53, 60, 73, 89, 126, 235, 290

   Continue reading

   Thận Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    BỘ VỊ 11/10/2021

    Thận

    Các huyệt : (1, 17, 19, 45, 73, 219, 300) 0, 22, 29, 38, 43, 210, 290, 301,560

    Continue reading

    Ruột Già (Đại Trường) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

     BỘ VỊ 11/10/2021

     Ruột Già (Đại Trường)

     Các huyệt : (28) 9, 19, 97, 104, 105, 143, 342, 510

     Continue reading

      BỘ VỊ 11/10/2021

      Phổi (Phế)

      Các huyệt : (26, 28, 275) 3, 13, 61, 109, 125, 128, 132, 269, 276, 279, 310,491

      Continue reading

      Lá Mía (Tụy-Pancreas) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

       BỘ VỊ 11/10/2021

       Lá Mía (Tụy-Pancreas)

       Các huyệt : (38, 63) 7, 17, 103

       Continue reading

        BỘ VỊ 11/10/2021

        Lá Lách (Tỳ)

        Các huyệt : (37, 40) 124, 132, 423, 481

        Continue reading

        Mật (Đởm) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

         BỘ VỊ 11/10/2021

         Mật (Đởm)

         Các huyệt : (41, 184) 54, 55, 124, 139

         Continue reading

         Gan (Can) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

          BỘ VỊ 11/10/2021

          Gan (Can)

          Các huyệt : (50, 58) 47, 70, 103, 189, 197, 233, 303, 356, 421, 423

          Continue reading

          Ruột Non (Tiểu Trường) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

           BỘ VỊ 11/10/2021

           Ruột Non (Tiểu Trường)

           Các huyệt : (22, 127, 236) 8, 29, 34, 226, 227, 228

           Continue reading

           Tim (Tâm-Tâm Bào) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

            BỘ VỊ 11/10/2021

            Tim (Tâm-Tâm Bào)

            Các huyệt : (8, 12, 34, 57, 59, 60, 87, 103, 106, 127, 269, 279) 20, 54, 55, 107

            Continue reading

            Hậu Môn Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

             BỘ VỊ 11/10/2021

             Hậu Môn

             Các huyệt : (19, 50, 365) 126, 127, 143

             Continue reading

             Buồng Trứng Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

              BỘ VỊ 11/10/2021

              Buồng Trứng

              Các huyệt : (7, 73, 113, 156) 65, 210, 287, 347

              Continue reading

              Tử Cung Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

               BỘ VỊ 11/10/2021

               Tử Cung

               Các huyệt : (19, 53) 1, 23, 61, 63, 174

               Continue reading

               Âm Hộ-Âm Đạo Chẩn Bùi Quốc Châu

                BỘ VỊ 11/10/2021

                Âm Hộ-Âm Đạo

                Các huyệt : 3, 19, 63, 53

                Continue reading

                Tuyến Tiền Liệt Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                 BỘ VỊ 11/10/2021

                 Tuyến Tiền Liệt

                 Các huyệt : (365, 521) 37, 7, 87, 156, và xung quanh 126

                 Continue reading

                 Dịch Hoàn Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                  BỘ VỊ 11/10/2021

                  Dịch Hoàn

                  Các huyệt : (7, 113, 287) 35, 65, 73, 156

                  Continue reading

                  Dương Vật Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                   BỘ VỊ 11/10/2021

                   Dương Vật

                   Các huyệt : (19, 53, 63) 0, 1, 23, 26, 37, 50, 174, 235

                   Continue reading

                   Tuyến Thượng Thận Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                    BỘ VỊ 11/10/2021

                    Tuyến Thượng Thận

                    Các huyệt : 17,38

                    Continue reading

                    Tuyến Ức Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                     BỘ VỊ 11/10/2021

                     Tuyến Ức

                     Các huyệt : 189

                     Continue reading

                     Tuyến Cận Giáp Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                      BỘ VỊ 11/10/2021

                      Tuyến Cận Giáp

                      Các huyệt : 196

                      Continue reading