TRIỆU CHỨNG CẢM GIÁC

Huyệt theo triệu chứng, cảm giác: TÊ MẤT CẢM GIÁC

huyệt chữa triệu chứng cảm Tê Mất Cảm Giác

    Các huyệt : (37, 60, 58) 8, 40, 59

    5/5 - (2 bình chọn)