TẠP CHÍ DIỆN CHẨN, ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG BÙI QUỐC CHÂU

6 nguyên tắc quan trọng trong thở Âm Dương Khí Công Bùi Quốc Châu.

Âm Dương Khí Công

  1/ Nguyên tắc về Ý – Khí Huyết / Ý – Khí lực

  – Ý là chủ của khí – Ý dẫn Khí – Ý đến đâu Khí đến đó.
  – Khí là chủ của Huyết – Khí dẫn Huyết đến đâu, huyết đến đó.
  – Khí là chủ của Lực – Khí dẫn lực đến đâu, lực đến đó.
  Tóm lại : Ý tới là Khí tới – Khí tới là Huyết tới ; Ý tới là Khí tới – Khí tới là Lực tới.

  2/ Nguyên tắc về Khí huyết :

  – Khí huyết bất thông : sẽ Thống ( đau)
  – Khí huyết suy : Yếu
  – Khí huyết vượng: Mạnh

  3/ Nguyên tắc về Âm Dương

  – Âm Dương quân bình : Không đau, bệnh
  – Âm Dương mất quân bình: Bệnh

  4/ Nguyên tắc về chữa trị:

  – Lập lại quân bình Âm Dương
  – Làm khí huyết thông suốt và hưng vượng

  5/ Nguyên tắc phân loại bệnh:

  – Âm thắng Dương: Âm bệnh , Dương thắng Âm: Dương bệnh
  – Âm Dương đều suy kém : Bệnh Suy.

  6/ Nguyên tắc Hô hấp:

  – Thở trên mạch Nhâm : Tạo khí Dương
  – Thở trên mạch Đốc: Tạo khí Âm
  Như thế : Bệnh có hai dạng : Âm – Dương , thở có hai đường: Dương – Âm
  Vận dụng biện chứng : Âm khắc Dương / Dương khắc Âm ( Âm Dương khắc chế và điều hoà lẫn nhau )
  – Gặp bệnh Âm ta thở đường Dương : Đường khí chạy trên mạch Nhâm
  – Gặp bệnh Dương ta thở đường Âm: Đường khí chạy trên mạch Đốc.
  – Gặp bệnh không nghiêng hẳn về Dương hay Âm thì ta thở quân bình cả hai đường Âm và Dương.
  www.amduongkhicongbqc.com

  5/5 - (9 bình chọn)