SỰ KIỆN, TIN TỨC

Những điều quý giá chỉ có ở lớp Diện Chẩn nâng cao

  1. Học trực tiếp với nhà Phát minh là GS TSKH Bùi Quốc Châu.
  Có những câu chuyện Lịch sử Diện Chẩn, những câu hỏi mà chỉ có nhà phát mình mới có câu trả lời chính xác nhất cho bạn.
  VD: Lịch sử của huyệt ô-xi (28), tại sao gọi là huyệt Kỳ Diệu(26).., hoặc lịch sử phát minh Âm Dương Khí Công…

  2. Nếu bạn biết về năng lượng và hào quang của Thầy thì bạn sẽ biết; mỗi buổi học là thời gian quý để bạn nhận năng lượng chữa lành thông qua âm thanh Thầy giảng và đặc biệt Âm Thanh mang năng lượng mạnh nhất là vào lúc Thầy rung chuông. (rất nhiều người đã cảm nhận và báo cáo kết quả)

  3. Những lý thuyết nền tảng được Thầy giảng dạy theo đúng giá trị mà Thầy đã ứng dụng.

  4. Bạn có cơ hội được thầy dùng Ngôn Công, Ý Công, Phách công.. để chữa lành ngay tại lớp học

  5. Nếu bạn biết Tâm Ngôn là Linh Thư, Linh ngữ, vậy bạn có muốn biết về tác giả và ứng dụng tuyệt vời của những câu nói từ tận trái tim ấy không.

  6. Nếu bạn biết chữ ký của Thâỳ là .. Linh phù, có khả năng cân bằng cảm xúc và chữa lành, bạn có muốn sở hữu nó qua tấm bằng chứng nhận lớp nâng cao có của Thầy không
  … Và còn vô vàn điều quý giá chỉ có trong lớp học của Thầy.
  ——————————
  Hãy cùng đón nhận những giá trị vô cùng tuyệt vời từ lớp học đặc biệt này
  Lớp Diện Chẩn Bùi Quốc Châu nâng cao được khai giảng vào ngày 1/8/2022

  5/5 - (12 bình chọn)