Đào tạo diện chẩn Bùi Quốc Châu

  Lớp học Diện Chẩn căn bản online trong tháng 8

  Lớp học căn bản online trong tháng 8 tiếp theo khai giảng vào 19h thứ 2 ngày 09 tháng 08 năm 2021 và khai giảng vào 19h thứ 3 ngày 24 t...

  Continue reading

  Chữa tràn dịch khớp gối bằng diện chẩn

   HỖ TRỢ TRỊ LIỆU TRÀN DỊCH KHỚP GỐI BẰNG DƯỠNG SINH DIỆN CHẨN BÙI QUỐC CHÂU

   Tràn dịch khớp gối là hiện tượng khớp gối sưng do tăng lượng dịch bất thường trong ổ khớp. Một số nguyên nhân: - Do chấn thương khớ...

   Continue reading

   Học Diện Chẩn

    Lớp học Diện Chẩn căn bản online trong tháng 7

    Lớp học căn bản online trong tháng 7 tiếp theo khai giảng vào 19h thứ 2 ngày 12 tháng 07 năm 2021 và khai giảng vào 19h thứ 3 ngày 20 t...

    Continue reading

     Đồ Hình Diện Chẩn – Thái Cực

     Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

     Continue reading

      Đồ Hình Diện Chẩn – Ngoại Vi Cơ Thể (Ngoại Vi Âm Dương)

      Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

      Continue reading

       Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại vi trắc diện

       Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

       Continue reading

        Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi cơ thể trên Vỏ Não

        Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

        Continue reading

         Đồ Hình Diện Chẩn – Người suy tư ( RODIN)

         Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

         Continue reading

          Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên Đầu

          Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

          Continue reading

           Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên Đầu 2

           Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

           Continue reading

            Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên mặt

            a. Tim g. Thận b. Phổi h. Ruột già c. Gan i. Ruột non d. Bao tử j. Bàng quang e. Lá lách l. Tụy f...

            Continue reading

             Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Trán

             a. Tim g. Thận b. Phổi h. Ruột già c. Gan i. Ruột non d. Bao tử j. Bàng quang e. Lá lách l. Tụy f...

             Continue reading

              Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Của Não Bộ

              Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

              Continue reading

               Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Tim và Não

               Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

               Continue reading

                Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Sinh Dục Nữ

                Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                Continue reading

                 Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Sinh Dục Nam

                 Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                 Continue reading

                  Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên tay và trên mặt

                  Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                  Continue reading

                   Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên tay và trên mặt 2

                   Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                   Continue reading

                    Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Tay và trên mặt

                    a. Tim g. Thận b. Phổi h. Ruột già c. Gan i. Ruột non d. Bao tử j. Bàng quang e. Lá lách l. Tụy f...

                    Continue reading

                     Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên tay và phản chiếu tay trên lưng

                     Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                     Continue reading

                      Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên chân và phản chiếu chân trên mặt

                      a. Tim g. Thận b. Phổi h. Ruột già c. Gan i. Ruột non d. Bao tử j. Bàng quang e. Lá lách l. Tụy f...

                      Continue reading

                       Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Chân và phản chiếu chân trên lưng

                       Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                       Continue reading

                        Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại vi trên ngực

                        Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                        Continue reading

                         Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên Chân và trên Mặt

                         Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                         Continue reading

                          Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Loa Tai và Nội Tạng trên Loa Tai

                          a. Tim g. Thận b. Phổi h. Ruột già c. Gan i. Ruột non d. Bao tử j. Bàng quang e. Lá lách l. Tụy f...

                          Continue reading