huyet-422-dien-chan

  Huyệt Số 422 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Các Khóa Học Diện Chẩn Căn Bản Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc ChâuKhóa Học Diện Chẩn Căn Bản:Đăng ký: https://daot...

  Continue reading

  huyet-277-dien-chan

   Huyệt Số 277 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

   Các Khóa Học Diện Chẩn Căn Bản Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc ChâuKhóa Học Diện Chẩn Căn Bản:Đăng ký: https://daot...

   Continue reading

   huyet-377-dien-chan

    Huyệt Số 377 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các Khóa Học Diện Chẩn Căn Bản Bùi Quốc Châu và Âm Dương Khí Công Bùi Quốc ChâuKhóa Học Diện Chẩn Căn Bản:Đăng ký: https://daot...

    Continue reading

    Đào tạo diện chẩn Bùi Quốc Châu

     Lớp học Diện Chẩn căn bản online trong tháng 8

     Lớp học căn bản online trong tháng 8 tiếp theo khai giảng vào 19h thứ 2 ngày 09 tháng 08 năm 2021 và khai giảng vào 19h thứ 3 ngày 24 t...

     Continue reading

      HỖ TRỢ TRỊ LIỆU TRÀN DỊCH KHỚP GỐI BẰNG DƯỠNG SINH DIỆN CHẨN BÙI QUỐC CHÂU

      Tràn dịch khớp gối là gì ? Tràn dịch khớp gối là hiện tượng khớp gối sưng do tăng lượng dịch bất thường trong ổ khớp.Khớp gối đảm nh...

      Continue reading

      Học Diện Chẩn

       Lớp học Diện Chẩn căn bản online trong tháng 7

       Lớp học căn bản online trong tháng 7 tiếp theo khai giảng vào 19h thứ 2 ngày 12 tháng 07 năm 2021 và khai giảng vào 19h thứ 3 ngày 20 t...

       Continue reading

        Đồ Hình Diện Chẩn – Thái Cực

        Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

        Continue reading

         Đồ Hình Diện Chẩn – Ngoại Vi Cơ Thể (Ngoại Vi Âm Dương)

         Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

         Continue reading

          Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại vi trắc diện

          Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

          Continue reading

           Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi cơ thể trên Vỏ Não

           Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

           Continue reading

            Đồ Hình Diện Chẩn – Người suy tư ( RODIN)

            Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

            Continue reading

             Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên Đầu

             Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

             Continue reading

              Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên Đầu 2

              Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

              Continue reading

               Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên mặt

               a. Tim g. Thậnb. Phổi h. Ruột giàc. Gan i. Ruột nond. Bao tử j. Bàng quange. Lá lách l. Tụyf...

               Continue reading

                Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Trán

                a. Tim g. Thậnb. Phổi h. Ruột giàc. Gan i. Ruột nond. Bao tử j. Bàng quange. Lá lách l. Tụyf...

                Continue reading

                 Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Của Não Bộ

                 Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                 Continue reading

                  Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Tim và Não

                  Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                  Continue reading

                   Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Sinh Dục Nữ

                   Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                   Continue reading

                    Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Sinh Dục Nam

                    Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                    Continue reading

                     Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên tay và trên mặt

                     Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                     Continue reading

                      Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên tay và trên mặt 2

                      Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                      Continue reading

                       Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Tay và trên mặt

                       a. Tim g. Thậnb. Phổi h. Ruột giàc. Gan i. Ruột nond. Bao tử j. Bàng quange. Lá lách l. Tụyf...

                       Continue reading

                        Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên tay và phản chiếu tay trên lưng

                        Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                        Continue reading

                         Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên chân và phản chiếu chân trên mặt

                         a. Tim g. Thậnb. Phổi h. Ruột giàc. Gan i. Ruột nond. Bao tử j. Bàng quange. Lá lách l. Tụyf...

                         Continue reading

                          Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Chân và phản chiếu chân trên lưng

                          Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                          Continue reading

                           Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại vi trên ngực

                           Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                           Continue reading

                            Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên Chân và trên Mặt

                            Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                            Continue reading