Đồ Hình Diện Chẩn – Thái Cực

  Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

  Continue reading

   Đồ Hình Diện Chẩn – Ngoại Vi Cơ Thể (Ngoại Vi Âm Dương)

   Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

   Continue reading

    Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại vi trắc diện

    Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

    Continue reading

     Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi cơ thể trên Vỏ Não

     Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

     Continue reading

      Đồ Hình Diện Chẩn – Người suy tư ( RODIN)

      Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

      Continue reading

       Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên Đầu

       Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

       Continue reading

        Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên Đầu 2

        Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

        Continue reading

         Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên mặt

         a. Tim g. Thận b. Phổi h. Ruột già c. Gan i. Ruột non d. Bao tử j. Bàng quang e. Lá lách l. Tụy f...

         Continue reading

          Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Trán

          a. Tim g. Thận b. Phổi h. Ruột già c. Gan i. Ruột non d. Bao tử j. Bàng quang e. Lá lách l. Tụy f...

          Continue reading

           Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Của Não Bộ

           Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

           Continue reading

            Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Tim và Não

            Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

            Continue reading

             Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Sinh Dục Nữ

             Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

             Continue reading

              Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Sinh Dục Nam

              Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

              Continue reading

               Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên tay và trên mặt

               Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

               Continue reading

                Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên tay và trên mặt 2

                Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                Continue reading

                 Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Tay và trên mặt

                 a. Tim g. Thận b. Phổi h. Ruột già c. Gan i. Ruột non d. Bao tử j. Bàng quang e. Lá lách l. Tụy f...

                 Continue reading

                  Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên tay và phản chiếu tay trên lưng

                  Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                  Continue reading

                   Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên chân và phản chiếu chân trên mặt

                   a. Tim g. Thận b. Phổi h. Ruột già c. Gan i. Ruột non d. Bao tử j. Bàng quang e. Lá lách l. Tụy f...

                   Continue reading

                    Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Chân và phản chiếu chân trên lưng

                    Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                    Continue reading

                     Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại vi trên ngực

                     Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                     Continue reading

                      Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên Chân và trên Mặt

                      Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                      Continue reading

                       Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Loa Tai và Nội Tạng trên Loa Tai

                       a. Tim g. Thận b. Phổi h. Ruột già c. Gan i. Ruột non d. Bao tử j. Bàng quang e. Lá lách l. Tụy f...

                       Continue reading

                        Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Loa Tai và Ngoại Vi trên loa tai

                        Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                        Continue reading

                         Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Lá Phổi trên Mặt

                         Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                         Continue reading