Đồ Hình Diện Chẩn – Ngoại Vi Cơ Thể (Ngoại Vi Âm Dương)

  Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

  Continue reading

   Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại vi trắc diện

   Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

   Continue reading

    Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi cơ thể trên Vỏ Não

    Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

    Continue reading

     Đồ Hình Diện Chẩn – Người suy tư ( RODIN)

     Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

     Continue reading

      Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên Đầu

      Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

      Continue reading

       Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên Đầu 2

       Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

       Continue reading

        Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên mặt

        a. Tim g. Thận b. Phổi h. Ruột già c. Gan i. Ruột non d. Bao tử j. Bàng quang e. Lá lách l. Tụy f...

        Continue reading

         Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Trán

         a. Tim g. Thận b. Phổi h. Ruột già c. Gan i. Ruột non d. Bao tử j. Bàng quang e. Lá lách l. Tụy f...

         Continue reading

          Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Của Não Bộ

          Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

          Continue reading

           Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Sinh Dục Nam

           Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

           Continue reading

            Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên tay và trên mặt

            Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

            Continue reading

             Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên tay và trên mặt 2

             Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

             Continue reading

              Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Tay và trên mặt

              a. Tim g. Thận b. Phổi h. Ruột già c. Gan i. Ruột non d. Bao tử j. Bàng quang e. Lá lách l. Tụy f...

              Continue reading

               Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên chân và phản chiếu chân trên mặt

               a. Tim g. Thận b. Phổi h. Ruột già c. Gan i. Ruột non d. Bao tử j. Bàng quang e. Lá lách l. Tụy f...

               Continue reading

                Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Nội Tạng trên Chân và phản chiếu chân trên lưng

                Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                Continue reading

                 Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Ngoại Vi trên Chân và trên Mặt

                 Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                 Continue reading

                  Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Loa Tai và Nội Tạng trên Loa Tai

                  a. Tim g. Thận b. Phổi h. Ruột già c. Gan i. Ruột non d. Bao tử j. Bàng quang e. Lá lách l. Tụy f...

                  Continue reading

                   Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Loa Tai và Ngoại Vi trên loa tai

                   Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                   Continue reading

                    Đồ Hình Diện Chẩn – Phản Chiếu Lá Phổi trên Mặt

                    Thuyết Phản Chiếu: Nguyên lý phản chiếu cho rằng, con người với vũ trụ là một thế thống nhất (Vạn vật đồng nhất thể). Do đó, con ngư...

                    Continue reading