ĐỊNH HUYỆT 18/06/2021

    Huyệt Số 113 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Huyệt Số 113 VỊ TRÍ HUYỆT 113 {D, 9} - Dọc: trên đường dọc qua cánh mũi (tuyến D) - Ngang: ngang điểm giữa rãnh nhân trung (huyệt 63) Thẳng dưới MO.64 Ngang MO.63 TÁC DỤNG Tăng cường tí...

    Continue reading