Huyệt Số 180 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Huyệt Số 180 VỊ TRÍ HUYỆT 180 {M, 4} - Dọc: thẳng trên huyệt 130 - Ngang: ngang qua huyệt 26 - Tại VÙNG thái dương TÁC DỤNG ...

    Continue reading