HUYỆT DIỆN CHẨN BÙI QUỐC CHÂU

  Huyệt Số 340 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Huyệt Số 340 VỊ TRÍ HUYỆT 340 {B, 1} - Dọc: trên tuyến B - Ngang: trên tuyến 1 TÁC DỤNG Trấn thống vùng thắt lưng CHỦ...

   Huyệt Số 312 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

   Huyệt Số 312 VỊ TRÍ HUYỆT 312 {O, 4-5} - Dọc: ngay dưới huyệt 26 - Ngang: giữa đường ngang nối 2 điểm thấp nhất của 2 đầu mày (dướ...

    Huyệt Số 310 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Huyệt Số 310 VỊ TRÍ HUYỆT 310 {C, 3} - Dọc: trên đường qua đầu cung mày (tuyến dọc C) - Ngang: huyệt 106 (tuyến ngang 3) TÁC DỤNG...

     Huyệt Số 301 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

     Huyệt Số 301 VỊ TRÍ HUYỆT 301 {G, 1} - Dọc: trên tuyến G - Ngang: trên tuyến 1 TÁC DỤNG Trấn thống vùng thận, thắt lưng ...

      Huyệt Số 300 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

      Huyệt Số 300 VỊ TRÍ HUYỆT 300 {E, 1} - Dọc: trên tuyến E - Ngang: trên tuyến 1 TÁC DỤNG Bổ thận, làm hưng phấn tình dục, l...

       Huyệt Số 293 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

       Huyệt Số 293 VỊ TRÍ HUYỆT 293 {G-H, 11-12} - Dọc: giữa tuyến G và H - Ngang: trên gờ xương hàm dưới TÁC DỤNG Trấn thống ti...

        Huyệt Số 292 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

        Huyệt Số 292 VỊ TRÍ HUYỆT 292 {G, 11-12} - Dọc: trên tuyến G - Ngang: ngang điểm lồi nhất của ụ cằm, trên gờ xương hàm dưới TÁC D...

         Huyệt Số 290 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

         Huyệt Số 290 VỊ TRÍ HUYỆT 290 {B, 7} - Dọc: trên tuyến B - Ngang: ngang huyệt 1 TÁC DỤNG Trấn thống vùng thắt lưng, hai bê...

          Huyệt Số 287 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

          Huyệt Số 287 VỊ TRÍ HUYỆT 287 {B, 8-9} - Dọc: trên tuyến B - Ngang; ngang huyệt 19 TÁC DỤNG Cầm máu Điều kinh, tăng cườ...

           Huyệt Số 276 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

           Huyệt Số 276 VỊ TRÍ HUYỆT 276 {K, 7-8} - Trên tuyến K - Ngang huyệt số 3 TÁC DỤNG Làm ấm phổi Liên hệ phổi CHỦ TRỊ...

            Huyệt Số 275 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

            Huyệt Số 275 VỊ TRÍ HUYỆT 275 {P, 8-9} - Dọc: trên tuyến dọc P (đồ hình nghiêng) - Ngang: ngang dái tai TÁC DỤNG Làm long ...

             Huyệt Số 269 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

             Huyệt Số 269 VỊ TRÍ HUYỆT 269 {H, 7-8} - Dọc: trên tuyến H - Ngang: giữa tuyến 7 và 8, ngang huyệt số 3 TÁC DỤNG Trấn thốn...

              Huyệt Số 267 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

              Huyệt Số 267 VỊ TRÍ HUYỆT 267 {G, 3-4} - Dọc: giữa bề dày của mày - Ngang: trên tuyến G TÁC DỤNG An thần Điều chỉnh nhị...

               Huyệt Số 257 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

               Huyệt Số 257 VỊ TRÍ HUYỆT 257 {E-G, 12} - Điểm nối 1/4 ngoài và 3/4 trong đoạn cong theo gờ xương hàm dưới từ huyệt 292 đến huyệt 2...

                Huyệt Số 256 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                Huyệt Số 256 VỊ TRÍ HUYỆT 256 {D-E, 12-13} - Điểm giữa của đoạn cong theo gờ xương hàm dưới từ huyệt 254 đến huyệt 29 TÁC DỤNG ...

                 Huyệt Số 255 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                 Huyệt Số 255 VỊ TRÍ HUYỆT 255 {C-B, 12-13} - Điểm nối 1/4 trong và 3/4 ngoài của đoạn cong theo gờ xương hàm dưới từ huyệt 254 đến ...

                  Huyệt Số 254 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                  Huyệt Số 254 VỊ TRÍ HUYỆT 254 {B-A, 12-13} - Cách đường giữa cằm 4mm - Trên gờ xương hàm dưới TÁC DỤNG Trấn thống, tiêu vi...

                   Huyệt Số 253 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                   Huyệt Số 253 VỊ TRÍ HUYỆT 253 - Điểm giữa của đoạn ngang từ huyệt 143 đến viền lỗ mũi ( mũi ngửa lên ) TÁC DỤNG Trấn thống ...

                    Huyệt Số 240 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                    Huyệt Số 240 VỊ TRÍ HUYỆT 240 {B, 4} - Giữa huyệt 26 và huyệt 65 TÁC DỤNG Giáng khí, hạ đàm Trấn thống, tiêu viêm vùng k...

                     Huyệt Số 235 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                     Huyệt Số 235 VỊ TRÍ HUYỆT 235 {O, 11-12} - Điểm nối 1/5 trên và 2/5 dưới của đoạn từ huyệt 127 đến huyệt 87 TÁC DỤNG Giảm đ...