HUYỆT DIỆN CHẨN BÙI QUỐC CHÂU

  Huyệt Số 130 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

  Huyệt Số 130 VỊ TRÍ HUYỆT 130 {M, 5} - Ngang đuôi mắt, xéo dưới huyệt 100 - Trên tuyến M ( đồ hình nghiêng ) Trùng huyệt Đồng tử ...

   Huyệt Số 127 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

   Huyệt Số 127 VỊ TRÍ HUYỆT 127 {O, 11-12} - Dọc: trên tuyến O - Ngang: chỗ lõm nhất giữa vành môi dưới và ụ cằm TÁC DỤNG An...

    Huyệt Số 126 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Huyệt Số 126 VỊ TRÍ HUYỆT 126 {O, 0} - Dọc: trên tuyến O - Ngang: sát mí tóc trán - Đối xứng với huyện 173 qua huyệt 26 TÁC DỤNG...

     Huyệt Số 125 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

     Huyệt Số 125 VỊ TRÍ HUYỆT 125 {G, 2-3} - Dưới huyệt 424 khoảng 5mm - Trên tuyến G - Gần trùng với huyệt Dương bạch TÁC DỤNG ...

      Huyệt Số 124 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

      Huyệt Số 124 VỊ TRÍ HUYỆT 124 {H, 2} - Dọc: trên đường dọc qua bờ ngoài tròng đen (tuyến H) - Ngang: ngang huyệt 103 (trên đường n...

       Huyệt Số 113 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

       Huyệt Số 113 VỊ TRÍ HUYỆT 113 {D, 9} - Dọc: trên đường dọc qua cánh mũi (tuyến D) - Ngang: ngang điểm giữa rãnh nhân trung (huyệt ...

        Huyệt Số 108 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

        Huyệt Số 108 VỊ TRÍ HUYỆT 108 {O, 3-4} - Dọc: trên đường dọc giữa mặt (tuyến O) - Ngang: trong truyến ngang 3 và 4 TÁC DỤNG ...

         Huyệt Số 107 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

         Huyệt Số 107 VỊ TRÍ HUYỆT 107 {B, 3} - Dọc: trên đường dọc cách đều đầu cung mày (tuyến C) và đường dọc giữa trán (tuyến O) - Ngan...

          Huyệt Số 106 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

          Huyệt Số 106 VỊ TRÍ HUYỆT 106 {O, 3} - Nằm giữa huyệt 103 và huyệt 26 TÁC DỤNG An thần Trấn thống vùng răng hàm và vùng ...

           Huyệt Số 104 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

           Huyệt Số 104 VỊ TRÍ HUYỆT 104 {G, 11} - Trên tuyến dọc G - Trên tuyến ngang 11 TÁC DỤNG Trấn thống vùng hố chậu Thông k...

            Huyệt Số 103 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

            Huyệt Số 103 VỊ TRÍ HUYỆT 103 {O, 2} - Ngay chính giữa trán - Giao điểm giữa tuyến dọc O và tuyến ngang 2 TÁC DỤNG Tăng cư...

             Huyệt Số 102 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

             Huyệt Số 102 VỊ TRÍ HUYỆT 102 {H, 3-4} - Giữa huyệt 99 và 98 - Trên tuyến dọc H TÁC DỤNG Làm tỉnh táo Làm sáng mắt ...

              Huyệt Số 100 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

              Huyệt Số 100 VỊ TRÍ HUYỆT 100 {L-M, 4-5} - Dọc: chỗ lõm cuối xương mày - Ngang: bờ sau của mấu hốc mắt ngồi của xương trán (sát tĩ...

               Huyệt Số 99 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

               Huyệt Số 99 VỊ TRÍ HUYỆT 99 {H-G, 3-4} - Sát bờ trên cung mày - Giữa huyệt 97 và 98 (con ngươi thẳng lên) TÁC DỤNG Trấn th...

                Huyệt Số 98 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                Huyệt Số 98 VỊ TRÍ HUYỆT 98 {H-K, 3-4} - Dọc: thẳng trên điểm cao nhất của mày - Ngang: sát bờ trên cung mày TÁC DỤNG Trấn...

                 Huyệt Số 97 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                 Huyệt Số 97 VỊ TRÍ HUYỆT 97 {E-D, 3-4} - Điểm nối 1/3 trong và 2/3 ngoài của đoạn từ đầu mày đến đỉnh mày - Sắt bờ trên cung mày ...

                  Huyệt Số 96 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                  Huyệt Số 96 VỊ TRÍ HUYỆT 96 {N, 10} - Dọc: trên đường dọc bờ trước mí tóc mai - Ngang: ngang khóe miệng TÁC DỤNG Trấn th...

                   Huyệt Số 88 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                   Huyệt Số 88 VỊ TRÍ HUYỆT 88 {N-P, 6} - Chỗ lõm dưới cung gờ má trước lồi xương hàm dưới TÁC DỤNG Trấn thống, tiêu viêm vùng...

                    Huyệt Số 87 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                    Huyệt Số 87 VỊ TRÍ HUYỆT 87 {O, 12} - Điểm lồi nhất của ụ cằm (điểm giữa của ụ cằm) TÁC DỤNG Làm co bóp tử cung và bàng qua...

                     Huyệt Số 85 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

                     Huyệt Số 85 VỊ TRÍ HUYỆT 85 {E, 11} - Dọc: thẳng dưới khóe miệng - Ngang: ngang trên đường tiếp tuyến với viền môi dưới TÁC DỤNG ...